Lofoten #7 - fullbokad

  • 0 kr

Fullbokad men det finns några platser på vissa resor till Lofoten 2023. Tex Lofoten #8 har en plats, #9 har 4 platser. 10an har 6 platser och 11an som är h

Produkten är tyvärr slut i lager. :( men hör av dig så kanske jag kan lösa det ändå /Niclas

[email protected]

Dela
Artikelnummer: 3

Fullbokad men det finns några platser på vissa resor till Lofoten 2023. 

Tex Lofoten #8 har en plats, #9 har 4 platser. 10an har 6 platser och 11an som är helt ny och en specialare mitt i juli har 6 platser.

English? Please se below (bottom)!

https://media.utemedniclas.se/2022/08/infor-reine-br-169x300.jpg 169w, https://media.utemedniclas.se/2022/08/infor-reine-br-768x1365.jpg 768w, https://media.utemedniclas.se/2022/08/infor-reine-br-864x1536.jpg 864w, https://media.utemedniclas.se/2022/08/infor-reine-br-1152x2048.jpg 1152w, https://media.utemedniclas.se/2022/08/infor-reine-br-1200x2133.jpg 1200w, https://media.utemedniclas.se/2022/08/infor-reine-br-1980x3520.jpg 1980w, https://media.utemedniclas.se/2022/08/infor-reine-br-scaled.jpg 1440w" sizes="(max-width: 576px) 100vw, 576px">

Fullbokad men det finns några platser på vissa resor till Lofoten 2023. Tex Lofoten #8 har en plats, #9 har 4 platser. 10an har 6 platser och 11an som är helt ny och en specialare mitt i juli har 6 platser.

Avser vecka 27/28 2023 med avresa (om tåg) den 8/7 och hem resa den 16e med ankomst Sthlm C den 17e. 5 dagar program och 2 dagar på egen hand fast du har frukost o boende hela tiden.

Hej och välkommen hit till Lofoten #7 min sjunde arrangerade resa hit till det helt unika Lofoten!
Och nu för dig som varit här innan, på egen hand eller med mig eller också för dig som vill utanför de mest besökta platserna. Som gärna ser nya platser och leder som är ovanliga. Kanske den lilla sjön uppe bland bergen eller vandring ute på Skrova… eller ..

Vill du också Uppleva Lofoten och en magisk natur?

Och en fin möjlighet att uppleva det fantastiska Lofoten med ett personligt och kunnigt guidande och med ett lite nytt koncept. Dvs ännu bättre än 2022 som blev en stor succé och många fina ord från deltagarna.
Allt är inkluderat: resa, mat, boende, transfer, transporter på Lofoten och äventyr!
Och du har 2 dagar helt utan program men iaf frukosten klar inför dina egna äventyr. Och jag tipsar gärna om nya äventyr eller fina platser.

Och du reser och umgås med en grupp av prestigelösa, väldigt trevliga och nyfikna människor?

Och med aktiviteter och äventyr varje dag men med utrymme för eget, reflektion och skönt häng?

Då tycker jag att du ska boka din plats redan nu för en resa på 7 nätter och 8 aktiva dagar (från ankomst till avresa) på Lofoten med bra boende och så klart ett antal magiska vandringar med underbara fjordar intill och det vackra Norska havet utanför.

Det kan också bli tid över för Paddlingar med Kajak och SUP (StandUpPaddle) och mycket mer dig som vill med på en tur alltså. Men du väljer det du vill göra och hur aktiv du vill vara. Här finns inga krav mer än dom du själv ger dig. Det är enklare paddlingar och lite närmre men också mindre krav på kunskap. Är du helt nybörjare inom kajak så bör du ta en kurs eller 2 innan Lofoten om du vill ut på havet här uppe. Jag tipsar gärna om möjligheter att paddla/testa/lära.

Och om du bara vill vandra eller enbart paddla SUP så är det så klart helt okey. Du väljer och bygger på det du vill testa och en utmaning på dina villkor!

I detta paket ingår:
-TÅG från Sthlm (8/7) till Narvik t o r liggvagn. Och retur den 17/8 till Sthlm C.

– Transfer med minibuss/bil/lokal buss från Narvik till boendet t o r
– Transporter på Lofoten för aktiviteter
– Frukost
– Lunch (5 tillfälle)
– Middag (5 tillfälle)

– Bra boende 7 nätter i Kabelvåg, Svolvaer eller liknande plats nära havet.

Vi bor tillsammans i enkelt men bra boende 2-4 bädds rum om du inte bokar enkelrum.

– Turer (vid möjligt väder och tid) med kajak/sup i små grupper om max 4-5 personer.

– Tillgång på 4 moderna, stabila och lättdrivna extra kajaker.

– Tillgång på 5-6 st nästan helt nya SUP brädor.

– Tillbehör som paddlar/flytvästar mm ingår så klart.

– En engagerad guide och reseledare (jag) som gör allt för din upplevelse.

Obs ej mat på tågresa/buss/transfer delen. I övrigt ingår frukost/lunch/middag.

PRIS & BOKNING:
Pris 18 800kr.

Och tänk på att tågbiljetterna är bokade i ett visst antal, dvs vi har någon egen 6 personers (är grunden) kupé från start.

Men obs att det ändras om fler eller udda antal samt tillgång på resor/platser från SJ och Vy.
Dvs om vi bara fyller upp 4 av 6 platser i en kupé så kan det komma till fler. utanför vår grupp. I vissa fall har vi också enstaka platser i andra kupéer.

Enkelrum kan finnas mot tillägg och jag undersöker efter förfrågan då antalet rum är begränsade.

Alla priser är med reservation för valutaändringar av sek/nok. Kursen gäller per 1/8-22. och är då typ 1-1.

Detsamma gäller prisnivån på tåg och boende som utgår från de priser som är tillgängliga idag. Inflation/energi/räntor etc som påverkar o förändrar prisnivån på ett negativt sätt. Dvs tillkommande kostnader för Niclas Tengwall AB. Referensdag är den dagen då detta event läggs ut första gången: 7/8-22

————————
Du kan också köpa detta helt utan resan t o r, transfer mm men allt på plats. Kolla med mig för pris i så fall.

Du bokar redan nu genom ett mess till mig eller via mail till [email protected] och bokningsavgift à 2000kr via swish 123 263 63 97 eller BG 686 9077.
Ange Lofoten #7 och ev allergier/veg/intoleranser mm.

Avbokning mm se längst ned.

—————-

Ansvarig arrangör är Niclas Tengwall AB /Ute med Niclas som är medlem i Visita och kammarkollegiet.

Om evenemanget ställs in återbetalas 100%.
Om du avbokar senast 31/3 2023 återbetalas allt utom bokningsavgiften .
Om du avbokar senast 15/5 2023 återbetalas 50%.
Därefter ingen återbetalning om du avbokar detta evenemang men du kan alltid överlåta din plats till ngn vän eller lägga ut i grupp.

On English:

Fully booked but there are a few places on some trips to Lofoten in 2023. Tex Lofoten #8 has one place, #9 has 4 seats. The 10 has 6 seats and the 11 which is brand new and a special one in the middle of July has 6 seats.

Hello and welcome here to Lofoten #7 my seventh arranged trip here to the completely unique Lofoten! And now for those of you who have been here before, on your own or with me or also for those of you who want outside the most visited places. But also for those who want to see more “off grid” or new trails or more unusual after all. Who likes to see new places and trails that are unusual. Maybe the small lake up in the mountains or hiking in national parks, but my nice little newfound paths are included. Do you also want to experience Lofoten and a magical nature?

And a great opportunity to experience the fantastic Lofoten with a personal and knowledgeable guide and with a slightly new concept. In other words, even better than 2022, which was a great success and many nice words from the participants. Everything is included: travel, food, accommodation, transfers, transport on Lofoten and adventure!

And you have 2 days completely without a program, but at least breakfast is ready for your own adventures. And I’m happy to recommend new adventures or nice places. And you travel and socialize with a group of unprestigious, very nice and curious people?

And with activities and adventures every day, but with space for yourself, reflection and a nice hangout? Then I think you should book your place already now for a trip of 7 nights and 8 active days (from arrival to departure) on Lofoten with good accommodation and of course a number of magical hikes with wonderful fjords next door and the beautiful Norwegian Sea beyond.

There may also be time left over for Paddling with Kayak and SUP (StandUpPaddle) and much more if you want to go on a trip. But you choose what you want to do and how active you want to be. There are no more requirements here than those you give yourself. It is simpler paddling and a little closer, but also requires less knowledge. If you are a complete beginner in kayaking, you should take a course or 2 before Lofoten if you want to go out to sea up here.

I am happy to advise on opportunities to paddle/test/learn. And if you just want to hike or paddle SUP, that’s of course perfectly fine. You choose and build on what you want to test and a challenge on your terms! This package includes: -TRAIN from Sthlm (8/7) to Narvik t o r couchette. And return on 17/8 to Sthlm C. – Transfer by minibus/car/local bus from Narvik to the accommodation – Transport on Lofoten for activities – Breakfast every day (except the days on the train) – Lunch (5 occasions) when we are in the group. – Dinner (5 occasions), the others you choose on your own on your tours. And I’m happy to advise!

– Good accommodation for 7 nights in Kabelvåg, Svolvaer or a similar place near the sea. We live together in simple but good accommodation 2-4 bed rooms if you do not book single rooms. – Tours (weather and time possible) with kayak/sup in small groups of a maximum of 4-5 people. – Access to 4 modern, stable and easy-to-drive extra kayaks. – Availability of 5-6 almost brand new SUP boards. – Accessories such as paddles/life jackets etc. are of course included. – A committed guide and tour leader (me) who does everything for your experience. Note no food on the train journey/bus/transfer part. Otherwise, breakfast/lunch/dinner is included.

PRICE & BOOKING:

Refers to shared room. And keep in mind that the train tickets are booked in a certain number, i.e. we have our own 6-person (is the basis) compartment from the start. But note that it changes if there are more or odd numbers and access to trips/places from SJ and Vy. That is, if we only fill up 4 out of 6 seats in a compartment, there may be more. outside our group.

In some cases, we also have individual seats in other compartments. Single rooms may be available at an additional cost and I will investigate upon request as the number of rooms is limited. All prices are subject to currency changes of SEK/NOK. The course is valid from 1/8-22. and is then like 1-1. ————————

You can also buy this completely without the trip, transfer etc. but everything on site. Check with me for price in that case. You can book now by sending me a message or by email to [email protected] and a booking fee of SEK 2000 via swish 123 263 63 97 or BG 686 9077. Enter Lofoten #7 and any allergies/veg/intolerances etc. Remaining as of 31/1-2023 Cancellation etc. see below. —————-

The responsible organizer is Niclas Tengwall AB / Ute with Niclas being a member of Visita and the Chamber of Commerce. If the event is cancelled, 100% will be refunded. If you cancel by 31/3 2023 at the latest, everything except the booking fee will be refunded. If you cancel no later than 15/5 2023, 50% will be refunded. After that, no refund if you cancel this event, but you can always transfer your place to a friend or post in a group.